Plan edukacyjny

    1. Rozwój ruchowy

Cel: utrwalanie prawidłowej postawy ciała, utrwalanie nawyku prawidłowego siadania na podłodze ( „po turecku”), aktywizowanie ruchowe dzieci, zaspokajanie potrzeby ruchu, kształtowanie zmysłu równowagi, uczenie dynamiki ruchów – zabawy ruchowo – naśladowcze połączone z opowieściami jesiennymi : szumi wiatr, spadają liście, pada deszcz, zbieranie kasztanów i żołędzi, skakanie przez kałuże

2. Rozwój poznawczy:

Cel: zapoznanie dzieci z florą i fauną w lesie, opowiadanie o aktualnej porze roku, zmianach zachodzących w pogodzie, zapoznanie dzieci z antagonizmami: duży – mały, chudy-gruby,

3. Rozwój motoryki małej – zabawy plastyczne: kolorowanie, wyklejanie, prace z plasteliną, masami plastycznymi, wrzucanie małych kawałków do małego otworu, nauka obsługiwania się nożyczkami dla dzieci, klejem, stemplami itp.